Novinky

Společnost Blatenská ryba hospodaří na téměř 1 600 hektarech rybníků, rozkládajících se na Strakonicku, Písecku a Příbramsku. Zdravá a nezatížená krajina Prácheňska, voda přitékající z lesů a písčité břehy rybníků jsou základem pro chov blatenských ryb, pověstných svou kvalitou daleko za hranicemi.

Chov ryb na Blatensku má dlouhou tradici. Rybníky společnosti byly založeny již ve středověku a jsou kromě rybochovného poslání významným krajinným prvkem a dokladem historie kraje. Některé ze současných rybníků vznikly v dříve bažinaté krajině vhodné pro stavbu rybníků velmi brzy. Udává se, že v době Karla IV. bylo nejvíce rybníků v Čechách právě v okolí Blatné a na Poděbradsku. Většina známých velkých rybníků na Třeboňsku a Hlubocku je totiž o 100 až 200 let mladší. Během doby rybníky na Blatensku stále přibývaly, k jejich rušení došlo až v 19.století. Se změnou chovatelských postupů na přelomu 19. a 20. století se znovu zvýšila rentabilita, některé rybníky byly obnoveny a rybnikářství zůstalo na Blatensku významnou součástí zemědělské výroby. Tento region dnes patří k významným jihočeským rybnikářským oblastem, kde je chov ryb dokonale propracován a tvoří součást ekonomického zázemí.

Blatenská ryba spol. s r.o. produkuje kolem 850 t konzumních ryb ročně. Dominuje kapr, trhem jsou však ceněny i další hospodářsky významné ryby - lín, štika, maréna, amur, tolstolobik, candát, sumec, úhoř, okoun a další druhy. Zhruba polovina produkce živých ryb je exportována.

K významným aktivitám společnosti patří vedle vlastního chovu ryb jejich další zhodnocení. V moderní zpracovně , která splňuje přísné veterinární a hygienické normy Evropské unie, se vyrábí široký sortiment produktů ze sladkovodních a mořských ryb.

Firma zajišťuje velkoobchod s chlazeným, mraženým a uzeným zbožím. Péče je věnována též distribuci zboží i k malým odběratelům v rozsáhlé oblasti jihozápadních a středních Čech včetně Prahy.

Dalším důležitým předmětem činnosti společnosti je chov vodní drůbeže . Ročně odchází na trh kolem 700 tun kachen. V líhni se pro vlastní potřebu i pro další odběratele líhnou kvalitní kachňata.

Středisko služeb vyrábí pro podnikovou potřebu i na prodej osvědčené přepravní bedny na ryby, vyplavovací lodě, pramice, nakladače ryb a další výrobky pro rybáře. Naší chloubou je kombinované lovící zařízení a nově zdokonalený šikmý nakladač ryb. Oba výrobky jsou chráněny v ČR jako „užitný vzor“.

"Zdravá strava z čistých vod" je firemní motto, které se společnost Blatenská ryba spol. s r.o. snaží důsledně naplňovat. Čisté a zdravé prostředí jihozápadních Čech s ideálním geologickým podložím je základním předpokladem pro výrobu velmi chutných ryb. Klasický způsob chovu s využitím přirozené rybniční potravy a obilovin zaručuje ryby s charakterem přírodního produktu, blížící se požadavkům na bioprodukty. Kvalitní český kapr splňuje moderní lékařské představy o zdravé výživě i požadavky rybích labužníků doma i v zahraničí. Tento způsob produkce je současně zárukou zachování tak důležitého trvale udržitelného rozvoje. Také dodržování přísných hygienických podmínek při zpracování ryb i při skladování a distribuci výrobků je dnes již samozřejmostí.

2016 (C) Blatenská ryba
By: Joomla Free Templates